15:33 EST Thứ bảy, 17/11/2018

TRANG CHỦ » GIỚI THIÊU1

BAN CHỦ NHIỆM KHOA (Nhiệm kỳ: 2011-2016)

Giảng viên chính, Tiến sĩ
NGUYỄN VĂN ĐÍNH
Trưởng khoa
Phụ trách chung
Điện thoại: 0973.332.057
E-mail: nguyenvandinhsp2@gmail.com
Giảng viên chính, Thạc sĩ
HOÀNG THỊ KIM HUYỀN
Phó Trưởng khoa
Phụ trách công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học
Điện thoại: 0989.659.369
E-mail: hoangthihuyen.sp2@moet.edu.vn
Giảng viên chính, Thạc sĩ
LƯU THỊ UYÊN
Phó Trưởng khoa
Phụ trách công tác sinh viên và công tác đào tạo hệ
vừa làm - vừa học
Điện thoại: 0912.993.935
E-mail: luuthiuyen@hpu2.edu.vn
 
 
 

Khoa Sinh - KTNN Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
FACULTY OF AGRO-BIOLOGY

Địa chỉ: Số 32, đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc
Điện thoại: 02113 863 202, Fax: 02113 863207, Email: khoasinh@hpu2
.edu.vn.


© Copyright 2013, Khoa Sinh - KTNN, ĐHSP Hà Nội 2 giữ bản quyền nội dung. Mọi trích dẫn phải ghi rõ nguồn từ website này.